Místní a udržitelný rozvoj

provizorni program MURPoskytujeme konzultační služby při přípravě projektů zaměřených na místní sociálně ekonomický rozvoj při respektování principů ochrany životního prostředí. Zpracováváme a aktualizujeme rozvojové strategie mikroregionů, měst, krajů, místních akčních skupin. Asistujeme při přípravě místních rozvojových projektů a aktivit zaměřených na znevýhodněné skupiny obyvatel. Pracujeme ve vzájemné spolupráci s místními partnery (veřejnou správou, podnikateli a NNO, a také místními akčními skupinami), což umožňuje co nejvíce přizpůsobit projekty místním podmínkám. Spolupracujeme také v přeshraničních projektech s německými subjekty s cílem podpořit rozvoj příhraničních oblastí se zapojením místních aktérů. Principy udržitelného rozvoje propagujeme i prostřednictvím publikační činnosti, i realizací vzdělávacích akcí.

Borský park, Na Poříčí na Roudné, Náplavka - tři místa v Plzni k projednání s veřejností

Číst dál...Díky projektu „Kontejnery k světu", který v Plzni realizovalo o.s. k světu bylo naše občanské sdružení - CpKP západní Čechy osloveno ke spolupráci. Naším úkolem bylo najít tři veřejná prostranství, která se v dohledné době budou upravovat a zadavatel je ochoten připravovat projektovou dokumentaci ve spolupráci s dotčenou veřejností, tak aby úprava veřejného prostranství odpovídala místním potřebám.

Jaké plánování veřejných prostranství nás díky podpoře od Evropského hlavního města kultury Plzeň 2015 čeká?  

 

Číst dál...

Příklady dobré praxe jako nástroj udržitelnosti venkova

Číst dál...Centrum pro komunitní práci ve spolupráci se MAS Ekoregion Úhlava organizovalo v průběhu let 2011-2012 tři semináře určené pro zástupce samosprávy, neziskového sektoru, podnikatelské veřejnosti a další zájemce. Semináře byly zaměřené na problematiku zachování a obnovy kulturního dědictví, vývoje venkovského prostoru a jeho současnost a na problematiku podnikání na venkově.

 

Číst dál...

Zpracování metodiky k hodnocení monitorovacích indikátorů místních akčních skupin

Centrum pro komunitní práci bylo realizátorem zakázky na vytvoření metodiky pro hodnocení monitorovacích indikátorů a hodnocení kvality naplňování Strategických plánů Leader (SPL). Zpracování metodiky bylo zahájeno v červenci a trvalo do konce srpna, resp. poloviny října, 2009. Zadavatelem zakázky bylo Ministerstvo Zemědělství ČR.

Číst dál...

CpKP západní Čechy podpořili