Podpora sociální integrace

Program Podpora sociální integrace je zaměřen na vytváření prostředí, které není lhostejné k občanům v nepříznivých sociálních situacích a podporuje rozvoj a zefektivňování služeb pro tyto občany. Projekty v programu jsou orientovány na podporu obcí, kraje, poskytovatelů sociálních služeb a dalších organizací v jejich činnostech směřovaných k občanům v tíživých situacích. Zaměřujeme se zejm. na komunitní plánování sociálních služeb, které zavádíme a aktualizujeme pro obce a mikroregiony v Plzeňském kraji již od roku 2005. Dále realizujeme projekty na podporu poskytovatelů sociálních služeb, např. v oblasti zavádění standardů kvality sociálních služeb.

Podpora udržitelnosti procesu plánování dostupnosti sociálních služeb na území ORP Klatovy a Mikroregionu Touškovsko

 

 

Cílem projektu je aktualizovat současný střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na území ORP Klatovy (vyjma obcí sdružených v Mikroregionu Běleč a Dobrovolném svazku obcí Úhlava, které zpracovávají vlastní plán rozvoje sociálních služeb) a Mikroregionu Touškovsko a podpořit spolupráci a vzdělávání účastníků procesu plánování, které povede k posílení udržitelnosti tohoto procesu.

Číst dál...

Podpora plánování rozvoje sociálních služeb formou založení odborných partnerství

 Cílem projektu bylo vytvoření dvou funkčních odborných koalic zaměřených na 6 sociálních služeb a jejich prostřednictvím zajistit efektivní provázání sociálních služeb zaměřených na cílovou skupinu seniorů (65+) se sníženou soběstačností a závislých na pomoci jiné osoby v rámci daného území.

Číst dál...

Podpora udržitelnosti procesu plánování dostupnosti sociálních služeb na území ORP Rokycany

 Cílem projektu byla aktualizace střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a podpora vyhodnocování plnění a efektivity tohoto plánu na území ORP Rokycany.

Pro aktualizaci komunitního plánu byla opět využita metoda komunitního plánování, která nejvhodnějším způsobem zabezpečí otpimální rozvoj sociálních služeb. Celá aktualizace byla postavena na spolupráci všech účastníků z cílové skupiny projektu, tj. uživatelů, zadavatelů a poskytovatelů sociálních služeb z území ORP Rokycany a zaměření procesu plánování na nové cílové skupiny z řad uživatelů soc. služeb. Do procesu aktualizace plánu byly zapojeny také orgány veřejné správy a široká veřejnost.

 

Číst dál...

Individuální vzdělávání poskytovatelů sociálních služeb v oblasti zavádění standardů kvality, strategického plánování a profesní kvalifikace

 

Projekt je zaměřen na podporu kvalitu sociálních služeb a stabilitu organizací poskytujících sociální služby, které působí mimo centra Plzeňského a Jihočeského kraje, prostřednictvím jejich vzdělávání v oblasti zavádění standardů kvality sociálních služeb, strategického plánování a prostřednictvím zvyšování jejich profesní kvalifikace. Na základě předchozích zkušeností s potřebami poskytovatelů sociálních služeb se bude v rámci projektu poskytovat individuální vzdělávání přímo v jednotlivých organizacích. Projektové stránky naleznete zde.

Číst dál...

CpKP západní Čechy podpořili