Východomoravská pobočka CpKP naplno obnovila svoji činnost v roce 2011 a získala novou ředitelku, Mgr. Gabrielu Fellingerovou. Pobočka působí nejen ve Zlínském kraji, ale také na Přerovsku. Věnujeme se problematice komunitního plánování sociálních služeb.  Realizujeme mezinárodní projekty zaměřené na oblast rozvoje sociálních služeb. Vzděláváme, podporujeme a posilujeme nestátní neziskové organizace.

Naše projekty, které realizujeme:

Přes Mosty do práce

Aktualizace procesu komunitního plánování sociálních služeb v ORP Vyškov

Aktualizace procesu komunitního plánování sociálních služeb v ORP Bystřice
pod Hostýnem

Komunitní plánování sociálních služeb v DSO Mikroregion Hustopečsko

Aktualizace procesu komunitního plánování sociálních služeb v ORP Šternberk

Aktualizace procesu komunitního plánování sociálních služeb v ORP Břeclav

 Logo OPZ barevné

Realizujeme akreditované semináře KPSS

Od listopadu 2013 vzděláváme účastníky komunitního plánování sociálních služeb na základě udělených akreditací MPSV. Získali jsme akreditaci k uskutečňování těchto vzdělávacích programů:

  • Principy a cíle komunitního plánování sociálních služeb

  • Veřejnost v procesu komunitního plánování sociálních služeb

  • Úvod do monitoringu a evaluace procesu komunitního plánování sociálních služeb 

Všechny vzdělávací programy jsou v rozsahu 6 vyučovacích hodin a každý účastník vzdělávacího semináře obdrží osvědčení o absolvování vzdělávacího programu s celostátní platností.

Rozhodnutí MPSV o udělení akreditace zde.

Číst dál...

3. Setkání pracovních skupin v rámci projektu „Aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území ORP Veselí nad Moravou“

V rámci projektu „Aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území ORP Veselí nad Moravou“ se dne 21. ledna poprvé v letošním roce sešly na Panském dvoře ve Veselí n. Moravou všechny pracovní skupiny. Diskutovalo se o dosažení jednotlivých cílů stanovených v prioritách stávajícího Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb, i naopak o cílech, které se splnit nepodařilo. Nejvíce se zúčastnění zabývali hledáním možností eliminace slabých stránek poskytovaných sociálních služeb na území Veselska.

Číst dál...

Akreditovaný vzdělávací seminář „Úvod do monitoringu a evaluace procesu komunitního plánování sociálních služeb“

CpKP VM a partner projektu město Uherský Brod uspořádali dne 29. listopadu v prostorách městského úřadu akreditovaný vzdělávací seminář na téma „Úvod do monitoringu a evaluace procesu komunitního plánování sociálních služeb“. Seminář se konal v rámci projektu „Aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb města Uherský Brod“ a jeho lektor Mgr. Josef Zdražil seznámil účastníky s procesem zvyšování kvality sociálních služeb, postupy a procesy plánování dostupných a efektivních sociálních služeb. Na seminář zavítalo celkem 32 účastníků z řad poskytovatelů sociálních služeb jako např. Sdružení rovných šancí, Kamarádi o. s., Oblastní charita Uherský Brod, Denní stacionář, Sociální služby Uherský Brod, Klub seniorů, Nízkoprahové denní centrum a Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež. Mezi účastníky byli také zástupci města Uherský Brod a zástupci uživatelů sociálních služeb. Seminář byl ukončen závěrečným testem a předáním osvědčení o absolvování akreditovaného semináře jednotlivým účastníkům.

 

2. Setkání pracovních skupin v rámci projektu „Aktualizace střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území ORP Veselí nad Moravou“

V listopadu jsme se v rámci projektu podruhé setkali s pracovními skupinami. Tentokrát se nám, ale nepodařilo sejít v jeden den, a tak se 12. listopadu setkali „senioři“ a „osoby se zdravotním postižením“, a další den 13. listopadu „rodina a děti a osoby ohrožené sociálním vyloučením“. Místem setkání byl opět městský úřad a na programu setkání bylo pokračování ve vyhodnocování stávajícího komunitního plánu metodou SWOT analýzy.

Číst dál...

POZVÁNKA NA VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘ

Centrum pro komunitní práci východní Morava Vás zve na vzdělávací seminář „Aktivace pracovní, tvůrčí a životní energie", který se uskuteční ve dnech 3. - 4. prosince 2013 v Přerově.

Lektorem semináře je pan PhDr. Ing. Petr Krohe, profil lektora naleznete na těchto webových stránkách: http://www.andromedia.cz/krohe.

Číst dál...

CpKP východní Morava podpořili

Další aktivity CpKP východní Morava