Východomoravská pobočka CpKP naplno obnovila svoji činnost v roce 2011 a získala novou ředitelku, Mgr. Gabrielu Fellingerovou. Pobočka působí nejen ve Zlínském kraji, ale také na Přerovsku. Věnujeme se problematice komunitního plánování sociálních služeb.  Realizujeme mezinárodní projekty zaměřené na oblast rozvoje sociálních služeb. Vzděláváme, podporujeme a posilujeme nestátní neziskové organizace.

Naše projekty, které realizujeme:

Přes Mosty do práce

Aktualizace procesu komunitního plánování sociálních služeb v ORP Vyškov

Aktualizace procesu komunitního plánování sociálních služeb v ORP Bystřice
pod Hostýnem

Komunitní plánování sociálních služeb v DSO Mikroregion Hustopečsko

Aktualizace procesu komunitního plánování sociálních služeb v ORP Šternberk

Aktualizace procesu komunitního plánování sociálních služeb v ORP Břeclav

 Logo OPZ barevné

3. Setkání pracovních skupin v rámci projektu „Aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb města Uherský Brod“

V rámci projektu „Aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb města Uherský Brod“ se dne 18. listopadu na půdě městského úřadu uskutečnilo třetí setkání všech pracovních skupin. Diskutovalo se o dosažení jednotlivých cílů stanovených v prioritách stávajícího Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb, i naopak o cílech, které se splnit nepodařilo. Nejvíce se do této diskuse zapojila Pracovní skupina pro seniory, kde někteří účastníci vyslovili přání, aby do připravovaného aktualizovaného SPRSS bylo zapracováno co nejvíce cílů týkající se jejich pracovní skupiny.

 

ÚČAST NA VELETRHU NEZISKOVEK

Centrum pro komunitní práci východní Morava se dne 13. listopadu 2013 v prostorách Univerzity Palackého v Olomouci zúčastnilo VELETRHNU NEZISKOVEK. Cílem veletrhu bylo představit studentům a postgraduantům neziskové organizace, se kterými by mohli v průběhu či po ukončení studia spolupracovat. Tato akce umožnila také navázání nových kontaktů a spolupráce mezi samotnými neziskovými organizacemi. Zástupci CpKP VM zde prezentovali činnost centra a jednotlivé projekty, které v současné době realizuje.

Číst dál...

1. Veřejné setkání v rámci projektu „Aktualizace střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území ORP Veselí nad Moravou“

S příchodem 1. říjnového dne se v rámci projektu „Aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území ORP Veselí nad Moravou“, reg. č.CZ.1.04/3.1.03/97.00030 uskutečnilo ve víceúčelovém sále Panského dvora ve Veselí nad Moravou 1. veřejné setkání. Zástupci poskytovatelů sociálních služeb i samotní uživatele se dostavili na setkání, aby nám sdělili, co jim v sociálních službách chybí, nevyhovuje, co by chtěli změnit a také, aby se dozvěděli, jak se mohou zúčastnit samotného procesu plánování rozvoje sociálních služeb v příštích letech. Nejvíce zaujala účastníky setkání prezentace příkladů dobré praxe v podání paní Ing. Zajacové z města Šternberk. Poskytovatelé navíc zkrášlili sál prezentačními panely, na kterých jsme mohli najít všechny základní informace o jejich činnosti. Setkání bylo ještě obohaceno doprovodním kulturním programem, na kterém vystoupili žáci ZUŠ Veselí nad Moravou.

Číst dál...

ZAHRANIČNÍ EXKURZE V PREŠOVĚ S ABSOLVENTY VZDĚLÁVACÍHO SEMINÁŘE

Centrum pro komunitní práci východní Morava zorganizovalo pro absolventy akreditovaného vzdělávacího semináře zahraniční exkurzi za partnerskou organizací projektu Partnerstvo sociálnej inklúzie subregiónu Šariš na východním Slovensku. Exkurze se konala ve dnech 29. a 30. října 2013.

Číst dál...

STUDIJNÍ STÁŽ FACILITÁTORŮ NA SLOVENSKU

Ve dnech 14. – 18. 10. 2013 uskutečnili členové realizačního týmu projektu Mosty z chudoby, spolu s projektem vyškolenými facilitátory, zahraniční stáž u slovenského partnera projektu, organizace Rada pre poradenstvo v sociálnej práci Košice.

Číst dál...

CpKP východní Morava podpořili

Další aktivity CpKP východní Morava