Východomoravská pobočka CpKP naplno obnovila svoji činnost v roce 2011 a získala novou ředitelku, Mgr. Gabrielu Fellingerovou. Pobočka působí nejen ve Zlínském kraji, ale také na Přerovsku. Věnujeme se problematice komunitního plánování sociálních služeb.  Realizujeme mezinárodní projekty zaměřené na oblast rozvoje sociálních služeb. Vzděláváme, podporujeme a posilujeme nestátní neziskové organizace.

Naše projekty, které realizujeme:

Přes Mosty do práce

Aktualizace procesu komunitního plánování sociálních služeb v ORP Vyškov

Aktualizace procesu komunitního plánování sociálních služeb v ORP Bystřice
pod Hostýnem

Komunitní plánování sociálních služeb v DSO Mikroregion Hustopečsko

Aktualizace procesu komunitního plánování sociálních služeb v ORP Šternberk

Aktualizace procesu komunitního plánování sociálních služeb v ORP Břeclav

 Logo OPZ barevné

Katalog poskytovatelů sociálních služeb Bystřice pod Hostýnem

Jedním z klíčových výstupů projektu komunitního plánování sociálních služeb bylo zpracování katalogu poskytovatelů sociálních služeb. Katalog byl zpracován v prosinci 2012. Nyní Vám předkládáme jeho elektronickou verzi.

Číst dál...

Naše pobočka se stala akreditovanou vzdělávací institucí

S potěšením sdělujeme, že Centrum pro komunitní práci východní Morava získalo dne 14.6.2013 od Ministerstva práce a sociálních věcí akreditaci vzdělávací instituce č. 2013/0628-1, a tímto je oprávněno k uskutečňování vzdělávacích programů s celostátní platností.


Současně byla naší organizaci udělena akreditace č. 2013/0629-VP k realizaci vzdělávacího programu dle §117a odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách s názvem 'Zvyšování odborných kompetencí vedoucích pracovníků v sociálních službách' s rozsahem 98 hod.

Projekt „Aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb města Uherský Brod“ zahájen

Centrum pro komunitní práci východní Morava (dále jen CpKP VM) pod vedením ředitelky Bc. Gabriely Fellingerové zahájilo v dubnu roku 2013 realizaci dvouletého projektu „Aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb města Uherský Brod“. V rámci realizace projektu dojde k aktualizaci Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve městě Uherský Brod. Bude posílena udržitelnost procesu komunitního plánování na základě zvyšování dovedností a odborných znalostí členů realizačního týmu projektu a dalších účastníků projektu prostřednictvím vzdělávacích seminářů zaměřených na oblast komunitního plánování.

Číst dál...

Nový Informační Servis pro Sociální Služby představen

Číst dál...Centrum pro komunitní práci východní Morava pořádalo v měsíci květnu odborné workshopy ve 4 městech přerovského regionu, Přerov, Hranice, Lipník nad Bečvou a Kojetín, na kterých zástupci Centra poprvé představili nový informačně - komunikační systém INFORMAČNÍ SERVIS PRO SOCIÁLNÍ SLUŽBY. Tento systém, dostupný na webových stránkách www.socialniportal.com, je určen pro zadavatele, poskytovatele a uživatele sociálních služeb a také pro širokou veřejnost našeho regionu. Byl vytvořen v rámci tříletého mezinárodního projektu „Mezinárodním partnerstvím k inovaci rozvoje sociálních služeb prostřednictvím zapojení nezaměstnaných“.

Číst dál...

Unikátní americká strategie pomáhá chudým lidem

Americký lektor a konzultant Phillip DeVol z Ohia navštíví ve dnech 30. - 31. 5. 2013 Otrokovice. Na mezinárodním workshopu, pořádaném v rámci projektu Mosty z chudoby v hotelu Atrium v Otrokovicích, proškolí více než 50 českých zástupců neziskových organizací a státních institucí v unikátní metodě práce s lidmi ohroženými chudobou. Filozofie Mosty z chudoby – strategie pro profesionály a komunity, je téměř 20 let úspěšně využívána v sociálně vyloučených lokalitách nejen v USA, ale i Kanadě, Austrálii či Ugandě.

Číst dál...

CpKP východní Morava podpořili

Další aktivity CpKP východní Morava