Východomoravská pobočka CpKP naplno obnovila svoji činnost v roce 2011 a získala novou ředitelku, Mgr. Gabrielu Fellingerovou. Pobočka působí nejen ve Zlínském kraji, ale také na Přerovsku. Věnujeme se problematice komunitního plánování sociálních služeb.  Realizujeme mezinárodní projekty zaměřené na oblast rozvoje sociálních služeb. Vzděláváme, podporujeme a posilujeme nestátní neziskové organizace.

Naše projekty, které realizujeme:

Přes Mosty do práce

Aktualizace procesu komunitního plánování sociálních služeb v ORP Vyškov

Aktualizace procesu komunitního plánování sociálních služeb v ORP Bystřice
pod Hostýnem

Komunitní plánování sociálních služeb v DSO Mikroregion Hustopečsko

Aktualizace procesu komunitního plánování sociálních služeb v ORP Šternberk

Aktualizace procesu komunitního plánování sociálních služeb v ORP Břeclav

 Logo OPZ barevné

Pozvánka na MEZINÁRODNÍ WORKSHOP – projekt Mosty z chudoby

Centrum pro komunitní práci východní Morava pořádá v rámci projektu „Mosty z chudoby – strategie pro profesionály a komunity“ dvoudenní mezinárodní workshop, na kterém bude přednášet autor konceptu Mosty z chudoby a expert na problematiku chudoby a práci s lidmi ohroženými chudobou nebo žijícími v prostřední chudoby, Philip DeVol z USA. Workshop se uskuteční ve dnech 30. – 31. května 2013 v Otrokovicích.

Číst dál...

Projekt Mosty z chudoby

Centrum pro komunitní práci východní Morava (dále jen CpKP VM) pod vedením ředitelky Bc. Gabriely Fellingerové zahájilo v prosinci roku 2012 realizaci dvouletého mezinárodního projektu „Mosty z chudoby – strategie pro profesionály a komunity“. V rámci mezinárodní spolupráce se slovenskou organizací Rada pre poradenstvo v sociálnej práci a irskou organizací Outside the Box Learning Resources dojde k přenosu know-how za účelem zvýšení zaměstnatelnosti znevýhodněných skupin prostřednictvím unikátní a již v praxi realizované metodologie Mosty z chudoby (Bridges out of poverty).

Číst dál...

Studijní stáž u zahraničního partnera v rámci projektu ISSS

Číst dál...Ve dnech 8. – 9.10.2012 se tři členové realizačního týmu CpKP VM zůčastnili studijní stáže v rámci mezinárodního projektu „Mezinárodním partnerstvím k inovaci rozvoje sociálních služeb prostřednictvím zapojení nezaměstnaných“, zkráceně ISSS. Jednalo se o první aktvitiu projektu, která se konala u partnera projektu Partnerstva Sociálnej Inklúzie subregiónu Šariš v Prešově na Slovensku.

Číst dál...

Mezinárodní projekt ISSS odstartoval na území okresu Přerov!

Centrum pro Komunitní Práci východní Morava (dále jen CpKP VM) rozjelo v červenci tříletý mezinárodní projekt „Mezinárodním partnerstvím k inovaci rozvoje sociálních služeb prostřednictvím zapojení nezaměstnaných“ zkráceně ISSS (Informační servis pro Sociální služby). V rámci mezinárodní spolupráce se slovenským partnerem Partnerstvo sociálnej inklúzie subregiónu Šariš bude vyvinut a do ČR přenesen inovativní nástroj k řešení problematiky rozvoje lidských zdrojů v oblasti sociálních služeb na území okresu Přerov.

Číst dál...

Citizenship, Employability and Professionalism

Číst dál...CpKP východní Morava se v roce 2011 zapojila do projektu partnerství v rámci programu Gruntvig. Projekty partnerství spočívají ve spolupráci institucí a organizací působících v oblasti vzdělávání dospělých z různých zemí zapojených do Programu celoživotního učení s cílem vzájemné výměny zkušeností. Takové projekty í jsou zaměřeny na samotný vzdělávací proces, na aktivní zapojení dospělých účastníků vzdělávání a na management vzdělávání dospělých a/nebo výukové metody poskytované učiteli, trenéry/školiteli a manažery vzdělávání dospělých.

Číst dál...

CpKP východní Morava podpořili

Další aktivity CpKP východní Morava