Podpora procesu komunitního plánování na území ORP Benešov

BenešovMěsto Benešov od července 2018 realizuje ve spolupráci s Centrem pro komunitní práci střední Čechy projekt zaměřený na komunitní plánování, který je financován z EU prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost. Město vystupuje v projektu jako partner bez finančního příspěvku.

 

Cílem projektu je aktualizace současného komunitního plánu sociálních služeb na území ORP Benešov. Realizace projektu směřuje k udržení a rozvoji dostupnosti potřebných služeb a současně ke zpracování popisu optimální sítě sociálních služeb, která zvýší kvalitu života lidí nacházejících se v nepříznivé sociální situaci. Aktualizace bude mimo jiné zaměřena na nové jevy a skutečnosti, které se od předešlé verze plánu vyskytly, bude provedeno vyhodnocení dat. Důraz bude kladen na plánování v rámci území ORP.

 Pro zajištění celého procesu použijeme stejně jako v předešlém období metodu komunitního plánování. Základem je spolupráce všech cílových skupin projektu, tj. uživatelů, zadavatelů, dotčených občanů, poskytovatelů sociálních služeb a veřejné správy.

Výstupem projektu bude Střednědobý plán rozvoje a udržitelnosti sociálních služeb ORP Benešov na období 2021 - 2024 a Akční plány na roky 2019 až 2022. Dále vznikne aktuální Katalog poskytovatelů sociálních služeb v tištěné a elektronické podobě a 4 druhy letáků informujících o možnostech a způsobech poskytování pomoci na území ORP pro osoby ohrožené sociálním vyloučením a sociálně vyloučené.
Inovativně budou vypracována Kritéria pro rozdělování finančních prostředků sociálním službám.

O průběhu aktualizace komunitního plánu budou průběžně zveřejňovány informace na těchto stránkách. Zapojit se může kdokoliv z Vás, níže jsou uvedené kontakty.

Projekt č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006550
Program: Operační program Zaměstnanost
Datum zahájení a ukončení projektu: 1. 7. 2018 – 30. 6. 2020

Koordinátorka projektu za CpKP: Ing. Mgr. Iveta Turková, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Kontaktní osoba procesu plánování ve městě Benešov: Mgr. Bc. Gabriela Škoulová (koordinátorka plánování sociálních služeb města Benešov), skoulova@benešov-city.cz

b_0_600_0_00_images_loga_donoru_Logo_OPZ_barevné.jpg

 

CpKP střední Čechy podpořili