Zahájení realizace projektu na podporu pečujících na území ORP Dobříš, Hořovice a Sedlčany

foto-setkani-pecujicich-3

CpKP střední Čechy od 1. srpna 2016 realizuje na území ORP Dobříš, Hořovice a Sedlčany dvouletý projekt „Pečovat a žít doma je normální – podpora neformálních pečovatelů“. Tento projekt reaguje na potřeby pečujících, kteří se potýkají s řadou problémů. Může se jednat o nedostatečnou informovanost o možnostech služeb, které mohou využívat, o jejich vhodnosti, o místní dostupnosti, ale i možnostech získání nových dovedností pro jejich, často novou životní roli.

Na území ČR neexistuje komplexní a provázaná podpora pečujícím. Služby jsou dostupné většinou jen lokálně nebo pro úzce vymezenou cílovou skupinu (např. raná péče apod.). Tato skutečnost vychází ze současné sociální politiky, která nedostatečně řeší potřeby pečujících osob. Běžný pečovatel se často v důsledku péče o blízkou osobu dostává do izolace. Je tedy ohrožen sociálním a ekonomickým vyloučením a je proto i ve znevýhodněné pozici v okamžiku, kdy se chce vrátit na trh práce. V důsledku změn demografické struktury obyvatelstva a rostoucí délky dožití významně roste počet občanů závislých na péči druhé osoby. Vzhledem k výše popsaným důvodům - nedostatek služeb, absence podpory morální i finanční a společenského uznání neformálních pečovatelů - je zřejmé, že význam a přínos neformální péče je v České republice opomíjen.

Cílem našeho projektu je vytvoření kontaktního místa na Dobříši a zavedení koordinace pomoci neformálním pečovatelům ve výše uvedených lokalitách. V kontaktním místě bude působit koordinátor pomoci neformálně pečujícím osobám, který bude poskytovat informace, organizovat setkávání, zajišťovat neakreditované vzdělávání a odborné konzultace a další činnosti zaměřující se na pečující osoby.

Dále dojde k vytvoření a zavedení koordinovaného přístupu pomoci neformálním pečovatelům/kám, který pomůže pečujícím osobám poskytovat svým blízkým kvalitnější péči a zároveň jim díky novým službám odlehčí v jejich každodenních starostech o své blízké. 

V rámci projektu vzniknou tyto produkty:

  • Analýza potřeb pečujících osob a analýza stávajícího stavu sociálních služeb s doporučeními pro rozvoj kvality a nabídky služeb na podporu neformálně pečujícím.
  • Informační leták a brožura pro pečující osoby, včetně seznamu aktuálních kontaktů
  • Popis postupu, činností a doporučení při zavedení pozice koordinátora pomoci neformálním pečovatelům v území.

Nedílnou součástí projektu je podpora a zvýšení mezioborové spolupráce organizací a osob podílejících se na sdílené péči v území všech 3 měst.

Tisková zpráva v pdf ke stažení zde.

Kontaktní osoba: Petra Štěpová

Projekt čislo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001507

Logo OPZ barevné

 

CpKP střední Čechy podpořili