Konference MAS Posázaví 11. 6. 2013 v Týnci nad Sázavou

CpKP Střední Čechy úzce spolupracuje s MAS Posázaví již několik let a jako každý rok, i tento jsme jeli do Týnce nad Sázavou na pravidelné setkání. Našim úkolem bylo vedení diskuse v pracovních týmech na předem jasně definovaná témata, vycházející ze závěrů zrealizovaných analytických kroků. Výstupem setkání jsou podklady pro Priority rozvoje regionu a realizace jednotlivých projektů v daném území.

Úkol to nebyl jednoduchý, sešli se lidé z veřejného, podnikatelského a neziskového sektoru, aby vyjádřili potřeby v regionu, své představy o jeho směřování. Diskutovalo se o prioritách v oblastech: přírodní dominanty, turistický ruch, památky, kulturní a duchovní vývoj, posilování regionální identity a služby pro obyvatele. Lidé se rozdělili do pracovních týmů podle oblasti, ve které působí nebo která je jim blízká. Na konferenci byla příjemná atmosféra, účastníci měli možnost nejenom vést diskuse ve skupinách, ale i se neformálně potkat, navázat nové kontakty a případnou spolupráci.

 

Všichni zúčastnění se aktivně zapojili do spolupráce a naše organizace se bude těšit na setkání zase někdy příště.

CpKP střední Čechy podpořili