Služby pro MAS ve Středočeském kraji

workshopMASCpKP střední Čechy dlohodobě spolupracuje s několika MAS ve Středočeském kraji.Realizovalo pro ně několik projektů,  které směřovaly k rozvoji venkova. Soustředíme se na otázky facilitace a strategického plánování mikroregionů a MAS. CpKP střední Čechy nabízí obcím i regionům svoji pomoc jako nezávislý odborník, který může pomoci jednak s nastartováním rozvoje anebo v okamžiku, kdy je třeba aktualizovat strategii mikroregionu či MAS.

Jsme metodiky a facilitátory procesů aktualizací strategických plánů Leader, ale i integrovaných strategií území. Podíléme se však pouze na procesech, které jsou pojaty komunitně a particitativně, jak by to ostatně mělo být vrámci MAS přirozené. 

V letech 2009 - 2012 jsem pracovali pro následujícími MAS:

MAS Posázaví

MAS Přemyslovské střední Čechy

MAS Podlipansko

MAS Pošembeří

img 7875

CpKP střední Čechy kromě výše uvedeného může obcím, mikroregionům i MAS  nabídnout:

  • partnerství v rozvojových projektech

  • pomoc v otázkách strategického plánování za účasti veřejnosti

  • konzultace či realizaci procesů zapojení veřejnosti do projektů místního rozvoje

  • facilitaci jednání MAS, mikroregionů či dalších typů setkání

  • projektové poradenství v předevší v oblasti tzv. "měkkých projektů"

  • školení managerů regionů v managementu rozvoje venkova

  • poradenství v otázkách rozvojového managementu

  • pomoc při získávání zahraničních partnerů (především ze zemí Visegradu)

 

CpKP střední Čechy podpořili