pampeliskaCpKP střední Čechy je nestátní nezisková organizace, jenž usiluje o posílení principů přímé demokracie, transparentnosti a vůbec o zlepšení správy věcí veřejných. Prosazuje  přístupy založené na zapojování veřejnosti do rozhodování a principu partnerství. Našimi partnery jsou hlavně města, obce a regiony Středočeského kraje, městeké části Prahy ale i některé úřady a instituce na národní úrovni.

Závěrečná zpráva projektu KPSS mikroregionu Polabí

Číst dál...Od ledna 2018 do prosince 2019 jsme společně s městem Lysá nad Labem realizovali projekt s názvem „Komunitní plán sociálních a návazných služeb Mikroregionu Polabí", který byl financován z EU prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost. Naším společným cílem bylo iniciovat a udržitelně nastavit proces komunitního plánování sociálních a návazných služeb na území Mikroregionu Polabí. Realizace projektu směřovala mimo jiné ke zvýšení dostupnosti sociálních a návazných služeb a tím ke zlepšení kvality života lidí nacházejících se v nepříznivé sociální situaci.

Číst dál...

Pečovat a žít doma je normální 2 – podpora pečujících na Berounsku, Dobříšsku a Hořovicku

Číst dál...

Centrum pro komunitní práci střední Čechy v červnu 2022 ukončilo realizaci projektu na podporu pečujících. Konkrétně se jednalo o zajištění koordinace pomoci neformálně pečujícím (dále i pečující), doplněné o poskytování potřebných informací, realizaci setkávání svépomocných skupin, vzdělávání, konzultace, psychorehabilitační pobyty a další potřebnou podporu pečujícím. Projekt byl realizován na území tří měst s rozšířenou působností – ORP (Beroun, Dobříš a Hořovice), pro každé území vznikla sdílená pozice odborného poradce a koordinátora pomoci a bylo zřízeno kontaktní místo pro pečující. Díky realizaci našeho projektu došlo ve všech územích ke zvýšení podpory pečujících a k rozvoji mezioborové spolupráce organizací a odborníků podílejících se na sdílené péči což vyplývá z  následujících čísel.

Číst dál...

Závěrečná zpráva projektu Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Beroun a spádového území

Číst dál...Od prosince 2017 do listopadu 2019 jsme společně s městem Beroun realizovali projekt s názvem „Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Beroun a spádového území 2019 – 2023", který byl financován z EU prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost. Naším společným cílem byla aktualizace procesu plánování dostupnosti sociálních a návazných služeb na území města Berouna a jeho rozšíření do spádových obcí v rámci území obce s rozšířenou působností. Realizace projektu směřovala mimo jiné ke zvýšení dostupnosti sociálních a návazných služeb a tím ke zlepšení kvality života lidí nacházejících se v nepříznivé sociální situaci.

Číst dál...

Závěrečná zpráva projektu Plánujeme komunitně pro Hořovice a spádové obce

Číst dál...Centrum pro komunitní práci střední Čechy s městem Hořovice spolupracuje při tvorbě komunitního plánu sociálních služeb dlouhodobě, již od roku 2012. Od ledna 2018 jsme společně aktualizovali stávající komunitní plán pro území města Hořovice i spádových obcí ORP Hořovice.
Komunitní plán, který jsme zpracovali, se opírá o veřejně dostupné informace (statistická data, registr sociálních služeb, webové stránky organizací apod.) i informace z rozhovorů a pracovních setkání s desítkami lidí, kteří v území žijí. V průběhu dvou let jsme uskutečnili rozhovory se zástupci obcí, s poskytovateli sociálních a návazných služeb, s pracovníky sociálního odboru Městského úřadu Hořovice,

Číst dál...

Podpora pečujících na území ORP Lysá nad Labem a Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

Číst dál...

Centrum pro komunitní práci střední Čechy v červnu 2022 ukončilo realizaci projektu na podporu neformálně pečujících (dále i pečující). Konkrétně se jednalo o zajištění koordinace pomoci neformálním pečovatelům, doplněné o poskytování potřebných informací, realizaci setkávání svépomocných skupin, vzdělávání, konzultace a další potřebnou podporu pečujícím. Projekt byl realizován na území dvou měst s rozšířenou působností ORP (Lysá nad Labem a Brandýs nad Labem – Stará Boleslav). V každém území vznikla sdílená pozice odborného poradce a koordinátora pomoci a bylo zřízeno kontaktní místo pro pečující. Díky realizaci našeho projektu došlo v obou územích ke zvýšení podpory pečujících a k rozvoji mezioborové spolupráce organizací a odborníků osob podílejících se na sdílené péči což vyplývá i z následujících čísel.

Číst dál...

CpKP střední Čechy podpořili