pampeliskaCpKP střední Čechy je nestátní nezisková organizace, jenž usiluje o posílení principů přímé demokracie, transparentnosti a vůbec o zlepšení správy věcí veřejných. Prosazuje  přístupy založené na zapojování veřejnosti do rozhodování a principu partnerství. Našimi partnery jsou hlavně města, obce a regiony Středočeského kraje, městeké části Prahy ale i některé úřady a instituce na národní úrovni.

Zkušenosti s bariérami v komunikaci na úřadech

Číst dál...Naše organizace CpKP střední Čechy realizuje projekt ,,Respekt v komunikaci", který reaguje na komunikační problémy osob se smyslovým či jiným postižením při návštěvě různých institucí.

V posledních dvou měsících jsme ho prezentovali na několika různých platformách, kdy cílem bylo upozornit na současné komunikační bariéry, možnosti jejich odstraňování a současně sběr dalších podnětů od těch, kteří dané bariéry překonávají.

Číst dál...

Jak bylo na akci PŘEDSTAVME SE!

Číst dál...Centrum pro komunitní práci střední Čechy (dále CpKP) ve spolupráci s Odborem sociálních věcí a zdravotnictví města Hořovice připravilo již druhým rokem interaktivní setkání občanů s poskytovateli sociálních a návazných služeb, které působí na území města Hořovic a okolí.

Akce PŘEDSTAVME SE proběhla v sobotu 3. října 2015 v rámci Cibulového jarmarku ve vstupní hale budovy Městského úřadu v Hořovicích.

Letos jsme připravili několik novinek. CpKP zajistilo komentované vstupy a promítání prezentací jednotlivých organizací a diskutovali jsme s příchozími na téma komunikačních bariér na úřadech. Představili jsme, jak mohou sociální a návazné služby pomoci každému z nás v různých životních situacích.

Číst dál...

Realizace projektu Případové setkání jako nástroj multidisciplinární spolupráce

 

Číst dál...

V červnu 2015 Centrum pro komunitní práci střední Čechy dokončilo realizaci projektu Případové setkání jako nástroj multidisciplinární spolupráce (dále případové setkání). Cílem projektu byla realizace akreditovaného kurzu a podpora zavedení dané metody v územích dopadu projektu.

Konkrétně proběhlo 6 třídenních běhů (v rozsahu 24 hodin) ve 4 lokalitách - Mladá Boleslav, Mnichovo Hradiště, Hořovice a Neratovice včetně jejich spádových obcí. Projekt se zaměřoval na sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách. Celkový počet podpořených osob byl 61 vyškolených účastníků vzdělávání. Zvýšila se jejich odbornost v metodě případových setkání při řešení individuálních klientských případů. Na základě získaného teoretického i praktického vzdělání nyní znají pravidla dané metody a mohou zrealizovat funkční případové setkání.

Číst dál...

Pozvánka na interaktivní workshopy Respekt v komunikaci - Jablonec nad Nisou

Číst dál...Kdy: 8. března 2016, od 9:00 do 13:30 hodin.

Kde: Spolkový dům, Jablonec nad Nisou, (bezbariérový prostor).

Lektorský tým: Petra Helebrantová, Martina Macurová, Ota Pačesová, Šárka Prokopiusová, Petra Štěpová, Andrea Tajanovská a další.

Pro koho je určen: zaměstnance obecních úřadů, městských částí – tzn. jejich odborů, referátů nebo oddělení, případné zájemce z dalších institucí.

 

• Umíte se vždy domluvit s občanem, který přichází do Vaší kanceláře?
• Poznáte, že má nějakou komunikační bariéru?
• Víte, jak reagovat? Co dělat pro to, abyste se domluvili?
• Pokud ne nebo si nejste jisti, přijďte, přijdeme na to společně.

Číst dál...

Pozvánka na konferenci o participaci

Číst dál...Zveme vás na konferenci o participaci, která proběhne dne 14.9. 2015 v Senátu Parlamentu ČR. Na tomto setkání chceme zejména vést debatu o participaci veřejnosti na demokratickém rozhodování v ČR. Můžete očekávat následující témata: Příklady dobré praxe domácí i zahraniční (Norsko), Panelovou diskuzi o možnostech legislativní a jiné podpory participace jako nástroje dobré správy věcí veřejných, Prezentace analýzy stavu participace v ČR, Výzva k veřejnému závazku ohledně využívání nástrojů participace v obcích a regionech Více informací během srpna zde a na www.paktparticipace.cz

Číst dál...

CpKP střední Čechy podpořili