Práce na tvorbě Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb metodou SWOT analýzy

Číst dál...

V rámci tvorby komunitního plánu rozvoje sociálních služeb byla vypracována SWOT analýza pro jednotlivé cílové skupiny, které byly na území ORP Vyškov identifikovány. Jedná se o tyto pracovní skupiny: PS pro seniory a osoby se zdravotním postižením, PS pro osoby ohrožené sociálním vyloučením a PS pro rodinu, děti a mládež.

Číst dál...

Veřejné setkání 2: Poslání? Pomoc potřebným

Číst dál...

Knihovna Karla Dvořáčka ve Vyškově se 29. 5. 2018 otevřela všem, kteří mají zájem o dění v oblasti sociálních služeb. Konalo se zde 2. Veřejné setkání v rámci projektu „Aktualizace procesu komunitního plánování sociálních služeb v ORP Vyškov“. Cílem těchto setkání je civilní formou představit organizace, které svou činností podporují začlenění sociálně znevýhodněných osob do společnosti.

Číst dál...

Vyhodnocení stávajícího Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb

Číst dál...

V rámci jednání jednotlivých pracovních skupin došlo k vyhodnocení stávajícího Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb. Členové pracovních skupin hodnotili, ze své pozice v projektu (zadavatel, poskytovatel, uživatel), úspěšnost plnění nastavených priorit rozvoje sociálních služeb. Smyslem této aktivity bylo zjistit aktuálnost dokumentu. Bylo zmapováno, které z plánovaných priorit se podařilo uskutečnit a s jakým úspěchem a které priority budou převedeny do nového Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb.

Číst dál...

Bez veřejnosti to nejde

Číst dál...

Dne 23. dubna 2018 proběhl v zasedací místnosti Zastupitelstva města Vyškova vzdělávací seminář na téma Veřejnost v procesu komunitního plánování sociálních služeb. Veřejnost hraje v tomto plánovacím procesu klíčovou roli. Bez její účasti se nedá komunitní plánování sociálních služeb realizovat.

Číst dál...

Ve Vyškově se konal seminář ke KPSS

Číst dál...

Dne 31.ledna 2018 se konal vzdělávací seminář Principy a cíle komunitního plánování sociálních služeb. Akce se konala v rámci projektu „Aktualizace procesu komunitního plánování sociálních služeb v ORP Vyškov", jehož realizace byla zahájena 1.8.2018, a který realizuje Centrum pro komunitní práci východní Morava ve spolupráci s Městem Vyškov.

Číst dál...

CpKP východní Morava podpořili

Další aktivity CpKP východní Morava