Sudety západních Čech a jejich příběhy

sudety svojsin 6090Projekt Příběhy Sudet je společným dílem Centra pro komunitní práci a Centra dalšího vzdělávání v okrese Cham. Oba partneři se dlouhodobě zabývají obnovou, resp. rozvojem příhraničních venkovských regionů v západních Čechách. Projekt Příběhy Sudet je naším příspěvkem ke znovunalezení příběhů domů, obcí i krajiny, kterou zde po mnoho generací vytvářeli naši předkové, ať již mluvili německy, nebo česky.

Doufáme, že výstupy - kniha spolu s výstavou, trochu pomohou zvýšit zájem lidí o historii i současnost sudetských regionů, a tím i zvýšit či vytvořit pouto k místu, kde žijí. Projekty Živé paměti Sudet a Příběhy Sudet nabízejí prezentaci na zvláštních internetových stránkách - zde.

CpKP západní Čechy podpořili