Komunitní plánování sociálních služeb ORP Milevsko

Číst dál...V říjnu 2011 byla v rámci projektu Komunitní plánování sociálních služeb ORP Milevsko zahájena další etapa plánování sociálních služeb na území Svazku obcí Milevsko (je totožné s územím správního obvodu obce s rozšířenou působností Milevsko). Na území je 26 obcí, ty se do plánování sociálních služeb zapojují již od roku 2000. Současný proces tak navazuje na pilotní projekt MOLSA z roku 2000 – 2002, na zpracování komunitních plánů v roce 2005 a 2008 a také na aktualizaci strategické části komunitního plánu, která proběhla v roce 2010.

Číst dál...

Komunitní plánování sociálních služeb ORP Dačice

Číst dál...Projekt je zaměřen na udržení procesu plánování dostupnosti sociálních služeb na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Dačice (23 obcí) a na vypracování aktuálního plánu rozvoje sociálních služeb. Navazuje na akci z roku 2007 - 2008, kdy byl zpracován Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Dačice. Při plánování vzájemně spolupracují hlavní cílové skupiny (uživatelé, zadavatelé a poskytovatelé sociálních služeb). Do procesu jsou také zapojeny orgány veřejné správy a široká veřejnost.

Číst dál...

Komunitní plánování sociálních služeb Písek

Projekt navázal na akci z roku 2006 - 2007, kdy na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Písek vznikl první komunitní plán. Cílem projektu bylo udržení procesu plánování dostupnosti sociálních služeb na území ORP Písek (49 obcí) a vypracování aktuálního plánu rozvoje sociálních služeb. Projekt podpořil místní partnerství zadavatelů, uživatelů a poskytovatelů sociálních služeb, tyto hlavní cílové skupiny při realizaci projektu vzájemně spolupracovaly.

Číst dál...

Komunitní plánování sociálních služeb ORP Příbram

Číst dál...V Příbrami bylo zahájeno komunitní plánování sociálních služeb v roce 2006, v roce 2007 byl schválen první komunitní plán města Příbrami. V letech 2010 – 2011 se rozšířil proces plánování na celé území správního obvodu obce s rozšířenou působností Příbram. Cílem bylo zajištění dostupnosti potřebných sociálních služeb ve všech 75 obcích regionu. V roce 2010 byla navázána spolupráce s poskytovateli sociálních služeb a se samosprávami obcí, řídící skupina byla doplněna dalšími členy, byla zpracována část analýz, které mapovali dostupnost sociálních služeb a aktuální potřeby uživatelů i široké veřejnosti.

Číst dál...

Komunitní plánování sociálních služeb Svazku obcí Blatenska

Na území Blatenska byl v srpnu 2011 dokončen projekt Komunitní plánování sociálních služeb Svazku obcí Blatenska, financovaný z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Projekt navázal na úspěšnou akci z roku 2006 - 2007, kdy na území Svazku obcí Blatenska vznikl první komunitní plán. V letech 2010 – 2011 bylo komunitní plánování zaměřeno na vypracování aktuálního plánu rozvoje sociálních služeb, který řeší současné potřeby obyvatel území a je také vhodným podkladem pro plánování na krajské úrovni. Plán je výstupem spolupráce mezi zadavateli, poskytovateli a uživateli sociálních služeb.

Číst dál...

CpKP jižní Čechy podpořili